Tidslinien

2009

 • Aarhus Kommune indskriver visionen om et sejlsportscenter i “2009-2012 Sport & Fritidspolitiken” og og yder et tilskud til “yderligere kvalificering af visionsoplægget samt udarbejdelse af en foreløbig finans- ringsplan, som kan danne grundlag for fundraising”.

2010-2011

 • En arbejdsgruppe bestående af initiativtagerne og andre hovedkræfter fra sejlsportsmiljøet i Aarhus fortsætter det videre arbejde med kvalificeringen af visionen herunder også at præsentere den for beslutningstagere hos offentlige myndigheder og private virksomheder.
 • Rammerne for den videre organisering af arbejdet sættes, herunder udpegning af en fondsbestyrelse og udarbejdelse af vedtægter mv.

2012

 • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal yder et betydeligt beløb til en international arkitektkonkurrence.
 • Der indgåes aftale med Cowi A/S som konkurrencerådgiver og arbejdet med at forberede konkurrencen påbegyndes.

2013

 • I juni 2013 offentliggøres konkurrencebetingelserne og der indbydes til præ-kvalificering til projektkonkurrence.
 • 33 danske og udenlands projektteams fremsender ansøgning og 5 bliver udvalgt til konkurrencen.
 • De fem projektteams er: Arkitema, CF Møller, Entasis, Rubow og Smidt, Hammer og Lassen.

2014

 • Kort før nytår 2013 udpeges det københavnske arkitektfirma entasis a/s som vinder af projektkonkurrencen.
 • I maj 2014 tildeles Sailing Aarhus, i samarbejde med Dansk Sejlunion, Aarhus Kommune og Sport Event Denmark, værtsskabet for 2018 Sailing World Championships – VM for alle olympiske sejlsportsdiscipliner.
 • I august 2014 modtager Sejlsportscentret en dontation på 36 mio kroner fra AP Møller Fonden til realisering af projektet.

2015

 • I februar 2015 modtager Sejlsportscentret en bevilling på 4,5 mio fra Aarhus Kommune, hvilket gør at projekteringen og lokalplanudarbejdelsen kan påbegyndes.
 • I juni påbegyndes de indledende forarbejder til selve anlægget, idet der udtages jordprøver på byggegrunden.
 • Ultimo august 2015 godkender Aarhus Byråd at forslaget til lokalplanen kan sendes til offentlig høring.
 • I begyndelsen af september 2015 beslutter Nordea-fonden at støtte Sejlsportscentret med 16 mio kr.
 • Medio september 2015 beslutter et flertal i Aarhus Byråd, ved budgetforhandlingerne, at afsætte 10 mio kroner til etablering af Sejlsportscentret samt en garanti på et lån på op til 10 mio i Kommune Kredit.

2016 

 • Februar: Lokalplanen godkendt af Aarhus Byråd
 • Februar: Byggetilladelse modtaget fra Aarhus Kommune
 • Marts: Prækvalifikation af entreprenører
 • Marts: Landmåleren afsætter bygningens sokkelgrund og byggepladsen rømmes for vinteropbevarede både
 • April: Aarsleff A/S gennemfører et antal prøveforramninger på byggepladsen
 • April: Fondsbestyrelsen godkender hovedprojektet inden licitation
 • April/maj: Hovedprojektet sendes i licitation i 3 hovedentrepriser
 • Juni: Deadline for tilbudgivning på licitationen for de prækvalificerede entreprenører
 • Juni/juli: tildeling til udvalge entreprenører
 • August: kontrehering med udvalgte entreprenører
 • August: Resterende forboringer samt klargøring af byggegrund
 • September: Byggeri
 • Oktober: mandag, den 3. oktober 2016 – første spadestik

2017 

 • Fortsat byggeri
 • 2. August: rejsegilde med deltagelse af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik
 • Fortsat byggeri – forløber planmæssigt anlægsteknisk og økonomisk.

2018 

 • 1. marts – Thomas Capitani tiltræder som daglig leder af Sejlsportscentret
 • 23. marts aflevering fra entreprenører til bygherre
 • 1. april – indflytning
 • 23. maj – Sejlsportscentret indvies officielt med deltagelse af HKH Kronprins Frederik og HKH Kronprinsesse Mary samt 650 inviterede gæster, naboer, sejlervenner  mfl.