Arkitektur og funktionalitet

Uddrag fra dommerbetænkningen ved bedømmelsen vinder-projektforslaget:

”Havnebyggeri har altid været præget af det djærve, logiske og nødvendige”, hedder det i forslagsstillerens indledning – man ønsker at tage afsæt i relationen mellem de store elementer og den menneskelige skala og spiller på havnens temaer såsom kraner, siloer, moleanlæg m.m.

Anlæg der er bygget til ”at stå ude om natten”, har sin egen skønhed og rå æstetik med store konstruktioner ’der er til at få øje på’.

Forslagsstilleren ønsker tydeligvis med det nye sejlsportscenter at lægge sig i forlængelse af denne historik og bygningskultur, og understøtter det med en serie ’håndskitser’ der illustrerer afsøgningen af dette markante og som udgangspunkt, tektoniske afsæt.

Udover at annektere den store skala ønsker forslagsstilleren både at skabe stor transparens og introducere en menneskelig skala ’hvor der er plads til alle’, fra eliten til den 8-årige nybegynder.

Transparens er huset ’arkitektoniske DNA’ og der er tilstræbt maximal visuel kontakt mellem stort set alle funktioner internt i bygningskomplekset, og mellem ude og inde. Den menneskelige skala introduceres i form af møbler, flader og opholdssteder der tilbyder kontrast og varme i de valgte materialiteter. Husets konstruktioner og store flader står i lys, grå beton og reflekterer dermed vejrskift og årstider – man refererer i den sammenhæng til storebæltsbroen.

Bygningen er placeret i et byudviklingsområde der allerede bærer præg af stor mangfoldighed og variation i de arkitektoniske udtryk. Det er komiteens vurdering at projektet tilfører en ny dimension til stedet og at det lykkes at skabe en bygning der tilfører stedet en ny stolthed, ved at anerkende det stedsspecifikke og historiske afsæt.

Det er dommerkomiteens opfattelse at forslaget samlet set fremstår med stor arkitektonisk pondus og integritet, samtidig med at det løser programmet på en både afslappet og rumlig interressant måde. De store markante betonkonstruktioner vil have en tydelig signalværdi og ambitionen om at være et nyt fyrtårn forekommer overbevisende og troværdig.

Forslaget indstilles til viderebearbejdning fordi det samlet set lever op til alle bedømmelseskriteriernes basale krav. Det er robust og fleksibelt og lever op til forventningerne om en bygning der kan tåle at stå ude og en bygning der vil ’ældes med ynde’. Det repræsenterer en tidløshed og bærer i sig en stærk arkitektonisk egenidentitet.