Ordensreglement for brug af slæbestedet

 1. Dette ordensreglement er gældende for slæbestedet umiddelbart vest for Aarhus Internationale Sejlsportscenter, beliggende i Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen (FLT Havnen).
 2. Betegnelsen ”slæbested” omfatter, hvor ikke andet nævnt, jolleramperne (udført i beton), den centralt placerede flydebro udført i beton samt de to, faste sidebroer udført i azobetræ.
 3. Slæbestedet ejes og administreres af Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter (FAIS).
 4. FAIS har fortrinsret til slæbestedet.
 5. Almennyttige foreninger, som er hjemmehørende i FLT Havnen, kan, vederlagsfrit til egne, almindelige aktiviteter og efter forudgående aftale med FAIS, benytte slæbestedet og adgangen hertil. FAIS skal dog samtidigt have mulighed for selv at benytte slæbestedet. 
 6. Slæbestedet må ikke benyttes til ekstraordinære aktiviteter som events, støtte begivenheder mv uden forudgående aftale med FAIS.
 7. FAIS skal stille slæbestedet og adgangen hertil vederlagsfrit til rådighed for sejlsports- og andre vandsportsarrangementer og -begivenheder, som arrangeres af eller i samarbejde med Aarhus Kommune. FAIS skal dog samtidigt have mulighed for selv at benytte slæbestedet.
 8. Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler og kan benytte slæbesteder efter behov.
 9. Øvrig brug af slæbestedet er ikke tilladt medmindre der foreligger skriftlig tilladelse fra FAIS.
 10. Det er ikke tilladt at udfører ændringer på slæbestedet, herunder omfattende men ikke udelukkende, fastgørelse af fortøjningsklamper og beskyttelsesfendere, opstilling og montering af udstyr af enhver art, opsætning af reklamer, skilte, belysning eller andet udstyr, uden forudgående skriftlig tilladelse fra FAIS.
 11. Det er ikke tilladt, hverken direkte eller indirekte, at opkræve vederlag eller gebyr for anvendelsen af slæbestedet.
 12. Fortøjning i og ved slæbestedet må kun finde sted i forbindelse med umiddelbar forestående søsætning/optagning og fartøjer må ikke efterlades uden opsyn.
 13. Trailere, jollevogne og lignende skal parkeres på Lystbådehavnens parkeringsarealer og må ikke henlægges eller efterlades ved slæbestedet eller på sejlsportscentrets for-plads ligesom at den offentlige stiforbindelse ikke må spærres.
 14. Parkering på slæbestedet og for-pladsen omkring sejlsportscentret er forbudt.
 15. Der skal udvises agtpågivenhed ved benyttelse af og færdsel på slæbestedet og al benyttelse af og færdsel på slæbestedet sker på eget ansvar.
 16. Brugere af slæbestedet skal følge anvisninger og henstillinger fra sejlsportscentrets driftsledelse.
 17. Der henvises i øvrigt til gældende ordensreglement for FLT Havnen udarbejdet af Havnemyndigheden (Aarhus Kommune).

 Aarhus, maj 2019