Forløbet

2008-2009

 • En gruppe initiativtagere indsender en vision til Aarhus Kommune om et sejlsportscenter på “de bynære havnearealer”, et tidligere havneindustriområde der er planlagt til at blive urbaniseret.
 • Aarhus Kommune indskriver visionen om et sejlsportscenter i “2009-2012 Sport & Fritidspolitiken” og yder et tilskud til “yderligere kvalificering af visionsoplægget samt udarbejdelse af en foreløbig finansieringsplan, som kan danne grundlag for fundraising”.
 • Aarhus Kommunes kulturudvalg er på studiebesøg i Barcelona, hvor bla. Barcelona International Sailing Center besøges.

2010-2011

 • En arbejdsgruppe bestående af initiativtagerne og andre hovedkræfter fra sejlsportsmiljøet i Aarhus fortsætter det videre arbejde med kvalificeringen af visionen herunder også at præsentere den for beslutningstagere hos offentlige myndigheder og private virksomheder.
 • Rammerne for den videre organisering af arbejdet sættes, herunder udpegning af en fondsbestyrelse, udarbejdelse af vedtægter, igangsætning af fundraising, afklaring af planforhold, indledende projektbeskrivelse, mv.

2012

 • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal yder et betydeligt beløb til afholdelse af en international arkitektkonkurrence.
 • Der indgåes aftale med Cowi A/S som konkurrencerådgiver og arbejdet med at forberede konkurrencen påbegyndes.

2013

 • I juni 2013 offentliggøres konkurrencebetingelserne og der indbydes til prækvalificering til projektkonkurrence.
 • 33 danske og udenlandske projektteams fremsender ansøgning og 5 bliver udvalgt til konkurrencen.
 • De fem projekteamledere er: Arkitema, CF Møller, Entasis, Rubow og SHL.

2014

 • Kort før nytår 2013 udpeges det københavnske arkitektfirma Entasis a/s som vinder af projektkonkurrencen. Entasis bød på konkurrencen i samarbejde med Rådgivende Ingeniører Henry Jensen A/S samt Schønherr Landskab A/S
 • I maj 2014 tildeles Sailing Aarhus, i samarbejde med Dansk Sejlunion, Aarhus Kommune og Sport Event Denmark, værtsskabet for 2018 ISAF Sailing World Championships – VM for alle olympiske sejlsportsdiscipliner – som skal afvikles fra Sejlsportscentret.
 • I august modtager Sejlsportscentret en dontation på 36 mio kroner fra AP Møller Fonden til realisering af projektet.

2015

 • I februar 2015 modtager Sejlsportscentret en bevilling på 4,5 mio fra Aarhus Kommune, hvilket gør at projekteringen og lokalplanudarbejdelsen kan påbegyndes.
 • I marts indgåes aftale med firmaet Spectras A/S om bygherrerrådgivning.
 • I juni påbegyndes de indledende forarbejder til selve anlægget idet der udtages jordprøver på byggegrunden.
 • Ultimo august godkender Aarhus Byråd at forslag til lokalplan 1005 kan sendes til offentlig høring. Det forventes at lokalplanen godkendes januar 2016.
 • I begyndelsen af september beslutter Nordea-fonden at uddele 16 mio kr til Sejlsportscentret
 • Medio september beslutter et flertal i Aarhus Byråd, ved budgetforhandlingerne, at afsætte 10 mio kroner til etablering af Sejlsportscentret samt yderligere at stille en lånegaranti på op til 10 mio kr til rådighed.
 • Ultimo september donerer Salling Fondene 10 mio kr til Sejlsportscentret
 • Primo oktober giver Lokale og Anlægsfonden et tilskud på 5 mio kr til realisering af projektet.
 • Oktober: Arkitektens projektforslag B godkendes af bestyrelsen.

2016

 • Februar 2016: Lokalplanen godkendt af Aarhus Byråd og der søges nu byggetilladelse
 • Marts 2016: Der gennemføres 20 prøveboringer på byggegrunden.
 • April 2016: Hovedprojektering afsluttes
 • Maj 2016: Licitation – 3 storentrepriser.
 • Juli 2016: Kontrahering med entreprenør NCC; GK Rør og Raunstrup
 • September 2016: Byggeriet påbegyndes
 • Oktober 2016: mandag 3. oktober gennemførtes det officielle, første spadestik.

2017-2018

 • Januar 2017 og fremefter: byggeriet af sejlsportscenter og slæbested
 • August 2017: torsdag, den 10. august 2017 kl 13.00 afholdes der rejsegilde med deltagelse af blandt andre HKH Kronprins Frederik
 • Januar 2018:  færdiggørelse og indkøring
 • April 2018: aflevering og ibrugtagning
 • Maj 2018: 23 maj indvies Sejlsportscentret officielt af HKH Kronprins Frederik
 • August 2018: Aarhus 2018 Sailing World Championships

2019-2020

 • januar 2019: første hele regnskabsår afsluttes med pænt overskud før afskrivninger.
 • februar 2019: stort set alle aktivitetslejekontrakter er på plads med Team Danmark, Dansk Sejlunion, Elite og Talentcenter Aarhus samt en række lokale sejlklubber som de mest fremtrædende.
 • april 2019: kontorfælleskabet med 20 individuelle kontorpladser er fuldt optaget med en lang række spændende lejere som har daglig arbejdsdag i sejlsportscentret.
 • juli 2019: første internationale sejlsportsevent afvikles siden VM2018 idet sejlsportscentret lægger faciliteter til VM for bådklassen International Folkboat
 • september 2019: Sailing Aarhus afvikler første udgave af den revitaliserede maritime folkefestival og kapsejlads “Sailing Aarhus Week”
 • januar 2020: “Strategiplanen 2020-22” godkendes og offentliggøres af sejlsportscentrets bestyrelse