Organisation

Aarhus Internationale Sejlsportscenter ejes af Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter.

Den selvejende fond er almennyttig og har til formål at opføre, eje, drive og administrere sejlsportscentret.

De primære lejere i huset er Dansk Sejlunion, Team Danmark, Sailing Aarhus, Aarhus Sejlklubs ungdomsafdeling samt UNO Fritluftscenter/Den Blå Skole.

Derudover er Sejlsportscentret stå til rådighed for alle danske sejlklubber samt organiserede brugere inden for fondens formålsbestemmelser, i samarbejde med fonden.

Fonden er stiftet i maj 2015 af Sailing Aarhus, og har idag følgende bestyrelsesmedlemmer:
Formand Hans Skou, udpeget af Idrætssamvirket Aarhus
Næstformand Mette Rostgaard Evald, udpeget af Sailing Aarhus
Line Markert, udpeget af Dansk Sejlunion
Knud Skadborg, udpeget af Team Danmark
Michael Vogelius, udpeget af Sailing Aarhus
Hans Natorp, frit mandat
Hans Christian Hansen, frit mandat

Bestyrelsen for Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter

Bestyrelsen for Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter

 

Fonsbestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg, som består af:
Formand Hans Skou
Næstformand Mette Rostgaard Evald
Line Markert
HC Hansen

Sejlsportscentrets daglige ledelse:
Centerchef Thomas Capitani, (samtidigt fondssekretær)
Arkitekt Steen Rask Sørensen, projektkoordinator
Projektkoordnator Louise Vang Christensen

Fondsbestyrelsen har nedsat følgende bygherrerarbejdsgruppe til at forestå projektledelse, projekteringen og anlæg af sejlsportscentret – arbejdsgruppen opløses i løbet af 2018, når byggeriet er tilendebragt:
Thomas Capitani – formand
Lene Hedemark – teknisk projektleder (Aarhus Kommune)
Steen Rask Sørensen – projektkoordinator
Søren Clausen – projektkoordinator (Aarhus Kommune)
Niels O. Nielsen – bygherrerrådgiver (Archifield A/S)
Tor Kristian Korsnes – totalrådgiver (Entasis A/S)

Totalrådgivere på projektet er:
Ariktektfirmaet Entasis A/S
Rådgivende Ingeniører Henry Jensen A/S
Landskabsarkitekt Schønherr A/S

Fondens juridiske og økonomiske rådgivere er:
Holst, Advokater – Aarhus
Ernest & Young – Aarhus
Willis Towers Watson Forsikring – Aarhus

Fondens banker og forsikringspartnere er :
Sparekassen Kronjylland
Spar Nord
Alm. Brand Forsikring
Kommune Kredit