Indretning

Husets flow og logik

Aarhus Internationale Sejlsportscenter placerer sig for enden af kystpromenaden med fuld kontakt til det åbne vand. En lys grå – næsten hvidlig – plint i lys densiphalt skaber en smuk og funktionel scene for livet i og omkring huset. Plinten rummer 4 primære adgange som man frit vælger imellem.

  1. Adgangen til vandet
  2. Adgangen til klubhusets nedre plan med omklædning, ungdom, styrketræning, haller, og værksted.
  3. Adgang til hallerne via de store porte
  4. Adgang til fælleslokaler, møderum, kontorer og VIP via en bred generøs trappe og terrasse der orienterer sig mod syd og vest – mod ankomsten og mod ophalingspladsen.
Skærmbillede 2015-10-27 kl. 11.34.12

(oprindelige konkurrenceforlag, ikke det endelige udtryk).

Slæbestedet – jollerampen

Stedet har i dag en tæt forbindelse til vandet i form af den eksisterende træbrygge som løber langs stenkastningen på vestside af vinteroplagspladsen.

Det nye slæbested bliver omdrejningspunktet for Sejlsportscenterets aktiviteter. Slæbestedets bredde øges til 45 meter og hele længden støder op til fladen omkring bygningen. Selve Sejlsportscenteret placeres på en præcist formet flade af densiphalt, som underbygger havnens rå æstetik og robusthed. Densiphalten anvendes både på pladsen og inde i bådehallerne. Dette sikrer stor fleksibilitet ift. isætning af både, det kan ikke blot kan ske ud for bådehallerne, men også fra arealet syd for bygningen og der skabes således en god forbindelse til den eksisterende jolleplads. Mod nord og syd udformes ramper, primært til optagning af bådvogne ved større stævner. Ramperne vil blive stejlere end slæbestedets 9 grader.

Den endelig udformning af slæbested, pontonbro og faste brygger og placering af lysmaster er ikke fastlagt. Slæbestedet udføres i beton med skridsikker overflade.

grundplan

 

Funktionerne

Mod forpladsen findes hovedadgangen hvorfra der er adgang til ungdomsrum, omklædningen, styrketræning, sauna, tørrerum og værksted. Her skabes den direkte adgang til funktionerne maksimal kontaktflade mellem centrets brugere. Mod forpladsen er ligeledes adgang til en sekundær indgang til den våde side af omklædningsfaciliteterne.

Forpladsens 4. indgang har en mere formel karakter og sker via det brede trappeanlæg mod slæbestedet. Trappen fører til en bred sydvendt terrasse med kig ind over Aarhus og ud over havnebassinerne. På terrassen er der udeophold, kaffedrikning, snak og sol og der er direkte adgang til det fælles opholdsrum og til kontorene.

Galleriet / gangbroen på 1.sal , mod hallerne, kan benyttes af VIP ved stævner, hvor der så er fuldkommen kontakt til sejlernes forberedelser i den store hal og fuld visuel kontakt til kapsejladserne på Bugten. VIP lokalet og det store, fælles opholdslokale kan samles til et hele eller opdeles via en stor skydedør.

SAA_K01_H1_N01 - Hovedplan 0

j

 

Ret til ændringer forbeholdes og der tages forbehold mod tryk og skrivefejl.