Parkeringsregler på FTL havnen

Aarhus Kommune, Sport & Fritid stiller nogle lukkede arealer til rådighed for langtidsparkering for aktive medlemmer af havnens foreninger. Dermed bliver det muligt at have en længerevarende aktivitet på havnen uden at skulle betale for parkering.

Områder til langtidsparkering

  • Vinterpladsen bag ved bomme / kæder
  • Nordligste del af midterpladsen mellem Bugten og AMK, bag ved bommen
  • Grusarealet ved Motorbådklubben
  • Pladsen foran garagerne ved Kystpromenaden 4

For at parkere i disse områder skal man have en parkeringstilladelse, som udleveres af de respektive foreninger.

Parkeringstilladelser kan kun udleveres til aktive medlemmer af foreningen. Passive medlemmer, gæster, familiemedlemmer, samarbejdspartnere m.v. henvises til offentlige parkeringspladser med tidsbegrænsning.

Områderne til langtidsparkering må kun benyttes i forbindelse med en foreningsmæssig aktivitet. Beboere i eller ved FTL-havnen må ikke bruge parkeringsområderne til almindelig daglig parkering, heller ikke til nat-parkering.

Når parkeringsområderne benyttes, skal parkeringstilladelsen ligge i bilens forrude.

Det bemærkes, at kæder altid skal sættes på, således at parkeringsområderne er afspærret, ellers vil alle biler på området få en parkeringsbøde.

For yderligere oplysninger kontakt eventuelt den klub, du er medlem af eller centerledelsen.