Visionsplan for Aarhus Ø

Aarhus Kommune, Kultur- og Borgerservice’s afrapportering på den bruger- og borgerinddragelsesproces,