Aarhus Byråd godkender lokalplan for Aarhus Internationale Sejlsportscenter..

Aarhus Byråd godkender lokalplan for Aarhus Internationale Sejlsportscenter..

Aarhus Kommunes byråd godkendte onsdag den 3. februar 2016 Lokalplan 1005, som er den lokalplan der danner plangrundlaget for, at Aarhus Internationale Sejlsportscenter kan opføres på Aarhus Lystbådehavns nordligste arealer, helt ud til Bugtpromenaden, på Aarhus Ø.

Byrådets behandling var meget postiv og der kom flere rosende tilkendegivelser fra byrådssalen:

Kulturrådmand Rabih Azah-Ahamad (R): “En god proces og en god start at havnens forskellige foreninger i fuld enighed bakker op om sejlsportscentret, det lover rigtigt godt for samarbejdet mellem sejlsportscentret og de øvrige brugere i havnen. Projekteringen går godt, financieringen er på plads og stor, stor ros til Fonden for et stort og flot arbejde; det er sjældent set at der kommer så store fondsbidrag til et idrætsbyggeri.”
Formand for Kulturudvalget Steen B Andersen (S): “Vi glæder os over godt arbejde, sejlsporten er gode til at fortælle historien om hvordan vores byen hænger sammen med havet, og det er godt at vi får sat streg under det.”
Knud N Mathielsen (DF): “Jeg glædes over at der IKKE er nogle negative høringssvar, det er godt arbejde og vi burde her i byrådet tænke lidt over at det kan lykkes at lave en lokalplan uden negative protester”.

Offentlig høring uden negative høringssvar
Lokalplanen var i offentlig høring i efteråret 2015 og hertil indkom kun eet høringssvar, nemlig et fælles høringssvar fra de to samarbejdsorganisationer på Aarhus Lystbådehavn:  Tursejlerne og Fællesrådet. De to organisationer, der  repræsenterer samtlige 20 foreninger hjemmehørende i FTL havnen, var overordnet positive i deres høringsvar og skrev blandt andet:

“Foreningerne støtter opførelsen af Aarhus Internationale Sejlsportscenter, og ser placeringen af Sejlsportscentret på arealet længst mod nord på havnens østside som den mest velegnede placering både i forhold til afvikling af sejlsportsaktiviteter og som et markant vartegn, som fra søsiden byder tilsejlende velkomne til et aktivt og levende maritimt miljø i FTL havnen.”

Foreningerne havde et par ønsker om rettelser i lokalplanen, herunder en mindre justering af placeringen af adgangsvejen til sejlsportscentret, ønsker som uden videre kunne imødekommes af lokalplanens forslagsstiller.

Lokalplanen og den tilhørende byrådsindstilling kan læses i sin fulde ordlyd her.

Anlægsarbejdets organisering
Med den godkendte lokalplan kan bygherren nu søge om at få udstedt byggetilladelse og påbegynde anlægsarbejdet.

Bygherren, som er Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter,  blev stiftet af Sailing Aarhus i foråret 2015 som en selvejende, erhvervsdrivende fond. Formanden for fondsbestyrelsen er Hans Skou, som er udpeget af Idrætssamvirket Aarhus, de øvrige bestyrelsesmedlemmer er udpeget af Sailing Aarhus, Dansk Sejlunion og Team Danmark.

I november 2015 kunne fondsbestyrelsen meddele, at den fulde anlægssum var i hus og at den endelige projektering af Sejlsportscentret påbegyndtes.

Fondsbestyrelsen nedsatte i januar 2016 en bygherre-arbejdsgruppe som har det overordnede ansvar for ledelse projektering og opførsel af sejlsportscentret. Arbejdsgruppen ledes af Thomas Capitani og de øvrige arbejdsgruppemedlemmer er fagligt udpegede medarbejdere fra Sailing Aarhus og Aarhus Kommune.

Arbejdsgruppen bistås af et team af rådgivere bestående af arkitektfirmaet Entasis, rådgivende ingeniører Henry Jensen, bygherrerådgiver Archifield A/S, Holst Advokater, EY revisorer og Willis Forsikring.

Se mere om organiseringen af Aarhus Internationale Sejlsportscenter her.

Anlægsarbejdets tidsplan
Med godkendt lokalplan og byggetilladelse i hånden, og ikke mindst med financieringen på plads, kan byggeriet ny påbegyndes. Først skal huset dog endelig færdigprojekteres og arkitekterne sidder netop nu og færdiggør hovedprojektet som så senere på foråret sendes i licitation. Sejlsportscentret udbydes i tre storentrepriser og arbejdsgruppen forventer at der kan indgåes kontrakter med entreprenørene umiddelbart før sommerferien.

Det betyder at entreprenørene forventeligt begynder at arbejde på byggegrunden efter sommerferien 2016. De første spæde spadestik bliver dog allerede taget til marts 2016 hvor der skal gennemføres nogle prøve-ramninger af fundamentspæle på byggegrunden for helt præcist at få afklaret jordbundsforholdene på byggepladsen.

Selve anlægsarbejdet er dog relativt ukompliceret sammenlignet med de øvrige, store anlægsarbejder der er i gang på Aarhus Ø. Først og fremmest fordi der ikke skal graves ud til p-kælder men også fordi bygningen samlede godt 3.100 kvadratmeter i sig selv er forholdsvis beskedent sammenlignet med eksempelvis nabobygningen SHIP som bliver på ca. 22.000 kvm og vil have 350 p-pladser nedgravet i jorden.

Selve anlægsarbejdet med Sejlsportscentret, der også omfatter omlægning og udvidelse af jollerampen/slæbestedet, forventes derfor færdig allerede primo 2018 og altså i god tid inden Sailing World Championships, VM for alle olympiske klasser, skal afvikles i august 2018.

Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter ejer og driver sejlsportscentret. Fonden er stiftet af Sailing Aarhus i samarbejde med Dansk Sejlunion, Team Danmark, Idrætssamvirket Aarhus og Aarhus Kommune.

A.P. Møllers Fond, Salling Fondene, Nordea-fonden, Lokale og Anlægsfonden samt Aarhus Kommune har bidraget med økonomiske midler til centret.

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Bestyrelsesformand Hans Skou, Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter, t: 40 11 15 33
Bestyrelsesformand Mette Rostgaard Evald, Sailing Aarhus, t:22 81  86 66
Direktør Thomas Capitani, Sailing Aarhus, t: 20408442 – m: tcn@sailing-aarhus.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail