Byggetilladelsen er i hus….

Byggetilladelsen er i hus....

Aarhus Internationale Sejlsportscenter er endnu et skridt nærmere færdiggørelsen, og denne gang et kæmpeskridt, nu med både en godkendt lokalplan og en byggetilladelse i hus.

Vinteren 2015/2016 har være en travl periode for totalrådgivningsteamet og projektarbejdsgruppen bag Aarhus Internationale Sejlsportscenter.

Efter at sejlsportscentrets bestyrelsen med brugerrepræsentanternes involvering i efteråret godkendte forprojektet, påbegyndtes den omfattende myndighedsprojektering, som er en detaljeret gennemgang af de forhold i bygningen der kræver myndighedernes godkendelse – herunder f.eks. alle brand- og sikkerhedsforhold, endelig lokalplanudarbejdelse mv.

I vinteren har totalrådgivningsteamet også påbegyndt forberedelsen af det omfattende udbudsmateriale, der reelt er en yderst detaljeret beskrivelse af hele bygningen og alle dens elementer, som skal danne grundlag for at de udvalgte entreprenørfirmaer kan afgive tilbud på selve opførelsen af sejlsportscentret.

Vinterens anstrengelser blev belønnet i det tidlige forår;

Den 3. februar 2016 godkendte Aarhus Byråd eenstemmigt Lokalplan 1005, som er det plangrundlag der dækker området på Aarhus Ø hvor Sejlsportscentret skal opføres. Forinden havde der været en offentlig høringsrunde og med kun een indsigelse, som ovenikøbet var konstruktiv og derfor kunne imødekommes, var det en smal sag for Byrådet at godkende lokalplanen, ovenikøbet med stor ros fra hele byrådsalen.

Den 11. februar indløb Kystdirektoratets godkendelse af, at jollerampen ud for Sejlsportscentret kan udvides ud og ombygges og endelig den 7. marts indløb så selve byggetilladelsen og med den i hånden kan byggeriet formelt igangsættes.

Prøveboringer og licitation
Går man en tur ud på Aarhus Lystbådehavn, hvor sejlsportscentret skal opføres, er der i skrivende stund ikke synlige tegn på at et 3.100 kvm Internationalt Sejlsportscenter om mindre end 2 år skal pryde havneindsejlingen.

Men i slutningen af marts begynder byggeriet så småt at røre på sig idet der skal gennemføres nogle prøveramninger af fundamentspæle på byggegrunden for at gennembryde nogle af de hindringer som findes 7-8 meter nede i jorden. Der skal gennemføres 20 prøveboringer forskellige steder på byggegrunden og dette arbejde igangsættes umiddelbart efter Påske af Aarsleff A/S.

Senere på foråret skal så den endelige licitation gennemføres. Som forløber for licitationen har der i februar været gennemført en præ-kvalifikation af de entreprenørfirmaer der vil byde på licitationen.

Byggeriet bliver udbudt i 3 storentrepriser: råhus- og lukningsentreprise, installationsentreprisen og tømrer- og malerentreprisen og det forventes at det endelige udbudsmateriale kan udsendes til de prækvalificerede entreprenører i slutnigen af april. I løbet af juni måned indløber tilbuddene og forventeligt udpeges de entreprenører, der skal opføre Sejlsportscentret, lige umiddelbart inden sommerferien.

Efter sommerferien, i august, færdiggøres de resterende forboringer og det endelige byggeri kan for alvor gå igang.

Aarhus Internationale Sejlsportscenter forventes at stå klar til indvielse primo 2018.

Aarhus Internationale Sejlsportscenter ejes og drives af Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter, som blev stiftet af Sailing Aarhus i maj 2015. I sejlsportscentrets bestyrelse indgår, foruden repræsentanter fra Sailing Aarhus, også repræsentanter fra Dansk Sejlunion, Team Danmark og Idrætssamvirket Aarhus.

Bestyrelsen har nedsat en projektarbejdsgruppen som består af medarbejdere fra Sailing Aarhus og Aarhus Kommune, og den bistås af et totalrådgivningsteam bestående af arkitektfirmaet Entasis as, rådgivende ingeniører Henry Jensen A/S, bygherrerådgiver Archifield Aps, landskabsarkitekt Schønherr A/S samt  af Holst Advokater, EY revisorer og Willis Forsikring.

Aarhus Internationale Sejlsportscenter bliver opført med støtte fra A.P. Møllers Fond, Salling Fondene, Nordea-fonden, Lokale og Anlægsfonden samt Aarhus Kommune.

For yderligere spørgsmål:

Bestyrelsesformand Hans Skou, Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter, t: 40 11 15 33
Næstformand Mette Rostgaard Evald, Sailing Aarhus, t: 22 81  86 66
Formand for arbejdsgruppen Thomas Capitani, Sailing Aarhus, t: 20408442 – m: tcn@sailing-aarhus.dk

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail