Byrådet bevilger 10 mio kr til Sejlsportscentret…

Byrådet bevilger 10 mio kr til Sejlsportscentret...
Aarhus Byråd har bevilliget penge til en række nye projekter inden for kultur og borgerservice-området.

Et flertal i Aarhus Byråd har netop indgået en aftale om kommunens økonomi i de kommende år. Rådmand for Kultur og Borgerservice er tilfreds med resultatet af forhandlingerne, som har ført til et stramt budget, hvor der både skal spares, udvikles og tænkes nyt.

Et bredt flertal i Aarhus Byråd blev fredag enige om et budget, som betyder, at der de kommende år skal spares og effektiviseres. Samtidig besluttede flertallet forskellige initiativer, der skal sikre fortsat udvikling. ”Det er altid meget vanskeligt, når kommunen står over for store besparelser. Jeg er dog meget tilfreds med, at det alligevel er lykkedes både at tage hånd om nogle af samfundets svageste og sikre en fort-sat investering i de mange tilflyttere, der hvert år kommer til Aarhus. En by i vækst kræver, at vores faciliteter på alle områder følger med udviklingen,” siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad

Byrådet har samtidig bevilliget penge til en række nye projekter i afdelingen. Således er der blandt andet afsat

  • 24 millioner kroner til ombygning af N. J. Fjordsgades Skole så den kan fungere som et nyt Forenings- og fritidshus.
  • 10 millioner kroner til etablering af et nyt sejlsportscenter, der skal stå klar, når Aarhus i 2018 er vært for VM i Sejlads.
  • Otte millioner kroner til et nyt fodboldmiljø i Fredensvang. Det omfatter blandet andet en ny fodboldbane og en ny kunstgræsbane.
  • 6,4 millioner kroner til etablering af et nyt bibliotek i Gellerup.
  • To millioner kroner til flytning af Stadsarkivet.

Derudover har forligspartierne afsat 5,1 millioner kroner årligt til Dokk1. Fire millioner kroner årligt til styrkelse af folkeoplysningsom-rådet, En million kroner om året til brug af selvejende idrætsfaciliteter, og så er der afsat 1,9 millioner kroner i både 2018 og 2019 til genop-retning af fodboldbaner.

”Det er et forlig, der viser, at selvom vi er pressede økonomisk, så har vi modet og viljen til at udvikle og forny vores by. Der er afsat penge til en række tiltag, der vil præge Aarhus i mange år fremover, og som vil være med til at sikre, at Aarhus fortsat er en attraktiv og levende by,” siger Rabih Azad-Ahmad.

Nedenfor den fulde ordlyd fra forligsteksten:

 

Sejlsportscenter

Sejlsportscentret er tiltænkt en væsentlig rolle i afviklingen af VM i sejlsport 2018. I årene fremover vil sejl- sportscentret kunne danne rammen om flere store internationale sejlevents og dermed bidrage til, at Aarhus sættes på landkortet. Desuden vil sejlsportscentret danne rammen om en række lokale og nationale sejlsportsaktiviteter for såvel bredde som elite. Forligspartierne er på den baggrund enige om at afsætte et anlægstilskud på 10 mio. kr. i 2018. Den resterende del af anlægsudgifterne forudsættes dækket via fondsbi- drag og eventuel optagelse af lån i Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Med henblik på sidstnævnte bemyndiger forligspartierne Kultur og Borgerservice til at stille en garanti på op til 10 mio. kr. udenfor magistratsafdelingens årlige garantiramme, som Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter kan anven- de til formålet.

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail